Huurvoorwaarden 

Algemeen :
Indien u een vakantiewoning huurt verklaart U zich akkoord met de reserverings - en huurvoorwaarden.

Reservering :
U kan een optie nemen voor 14 dagen op de woning schriftelijk , telefonisch of per e-mail .Onmiddellijk daarna krijgt U één exemplaar van de huurovereenkomst gemaild. Zendt een e-mail dat U akkoord bent met de huurvoorwaarden of stuur het contract ondertekend terug per post en betaal tegelijk het voorschot door storting op onze bankrekening .De reservering wordt dan definitief vastgelegd.
Eens de reservering vastgelegd is ontvangt U de verdere informatie betreffende het huis.

Betaling :
Na aanvaarding van de voorwaarden dient U zich te houden aan de betalingstermijnen.De rest van het huurbedrag en de waarborg dient U te betalen uiterlijk 14 dagen vooraf. De waarborg wordt binnen de2 weken na het verblijf terugbetaald, indien de huurder zich aan alle verplichtingen heeft gehouden en mits de aftrek van de tegenwaarde van de eventuele schade aangebracht aan de uitrusting of aan de woning. Wij zijn gemachtigd het huurcontract als ontbonden te beschouwen zonder tussenkomst van de rechter als de huurder zich niet heeft gehouden aan de betalingstermijn. Als de huurder niet tijdig betaalt,heeft de verhuurder het recht de woning verder te verhuren. De eerste huurder zal het eventuele verschil in opbrengst op de herverhuring moeten betalen .

Maximaal aantal personen :
De huurovereenkomst vermeldt het maximum aantal personen (20) dat in de woning mag overnachten. Bij overschrijding van dit aantal zonder toelating kan de huurovereenkomst als ontbonden beschouwd worden en kan: (a)de toegang tot de woning geweigerd worden en dit zonder terugbetaling van de eerder betaalde huursom. en (b) € 30.00 per persoon van de waarborg weerhouden worden.

Beschadiging :
Beschouw dit huis als uw eigen huis. Tijdens uw verblijf bent u verantwoordelijk voor de door u gehuurde woning. De huurder verplicht er zich toe alle schade door hem aangebracht aan de woning, onmiddellijk te vergoeden. Alle reparatiekosten als gevolg van die schade zijn dan ook voor rekening van de huurder.

Nachtlawaai :
Na 22 uur dient elke vorm van nachtlawaai vermeden te worden. Indien de huurder de buurt ernstig zou storen,kan hen de toegang tot de vakantiewoning ontzegd worden zonder enige vorm van schade vergoeding.

Huisdieren :
Huisdieren zijn niet toegelaten.

Huur voor beroepsdoeleinden :
Het is de huurder niet toegestaan de woning om beroepsdoeleinden te huren noch geheel of ten dele de huur fiscaal te verrekenen. In geval van overtreding kan een eventuele verschuldigde belasting door de verhuurder op de huurder worden verhaald.

Annulering :
De huurder dient zelf een annuleringsverzekering te nemen. Zonder annulatieverzekering wordt de omvang van de schadevergoeding geregeld volgens volgende voorwaarden:tot 100 dagen :50 % van het voorschot, tot 60 dagen: 100 % van het voorschot , minder dan 14 dagen : de volledige huursom (waarborg en reiniging worden terugbetaald)

Herverhuring :
Bij herverhuring zal echter enkel het eventuele verschil in huuropbrengst aan de eerste huurder aangerekend worden.Indien wij gedwongen worden buiten onze wil om en om gelijk welke reden te annuleren zal de huurder de terugbetaling van het voorschot en het eventueel betaalde bedrag van de huur en de waarborg zonder verdere schadevergoeding terug krijgen.

Eis tot schadevergoeding :
Men verklaart zich akkoord af te zien van alle eisen tot schadevergoeding tegenover De Caluwé Henri en dit voor stoffelijke, lichamelijke of morele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de huur van de woning.


 
 Onze 10 troeven 
 ruime woning voor 20 personen
 totale oppervlakte binnen : 430m²
 volledig uitgeruste keuken
 wifi + hdtv
 5 slaapkamers, 2 mezzanines, 3 badkamers
 onderkelderde en verwarmde speelruimte (ping pong , kicker)
met aparte ruimte met tv en spelletjes
 zeer ruim terras met buitensalon
 prachtig uitzicht en vele wandelwegen in het dorp
 ruime parking
 ruime afgesloten tuin (petanque, schommel,...)
 

U kan ons vinden in de driekhoek van
Baraque Fraiture - La Roche - Houffalize

 


 
 

Voor meer info contacteer

Familie De Caluwé
Biezestraat 148 - 9220 Hamme

Telefoon 052/479365 / GSM 0478/581712
E-mail : henri.de.caluwe@telenet.be